Політика захисту середовища

Будучи відповідальною компанією, АТ «Олайнфарм» здійснює постійний моніторинг впливу своєї господарської діяльності на навколишнє середовище.

Екологічна політика АТ «Олайнфарм» базується на системі екологічного менеджменту, створеній відповідно до стандарту ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту».

ВАТ Olainfarm споживає два види енергетичних ресурсів, що визначаються способом їх отримання.

Основні – електроенергія, природний газ, паливо (бензин і дизельне паливо).

Вторинні енергетичні ресурси – теплова енергія (опалення парою та водою), енергія охолодження з температурою до –15 °C, стиснене повітря, вода (включаючи підземні води (частина яких використовується, обробляється, як питна вода) та технологічна вода ( від річки)) використовується для обслуговування виробничих процесів.

Для ефективного управління цими енергетичними ресурсами Компанія розробила енергетичну політику, дружню до навколишнього середовища та клімату, яка, реалізуючи її, підвищує енергоефективність компанії, підвищує конкурентоспроможність Компанії та зменшує викиди парникових газів – CO2.

Крім того, Компанія має наступні політики щодо управління навколишнім середовищем:

– Політика управління хімічними речовинами

– Політика управління упаковкою

– Політика поводження з відходами

– Політика управління ризиками нещасних випадків

Ми працюємо над зменшенням нашого екологічного сліду. Наразі ми розпочали роботи з модернізації каналізаційного комплексу Компанії, впровадили систему обліку небезпечних відходів, провели модернізацію освітлення та замінили теплоізоляцію.

У 2020 році введено в експлуатацію та побудовано нову повністю автоматизовану холодильну установку, що підтримує виробничі процеси, проведено реконструкцію зовнішніх холодильних ліній шляхом встановлення нових холодильних установок у виробничих приміщеннях.

Сталий розвиток бізнесу є основою нашої стратегії «Вперед! 2020–2025», тому турбота про довкілля є одним із наших пріоритетів.